valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Linnunpesä talon rakenteissa tai katolla – mitä tehdä

Linnunpesä talon rakenteissa tai katolla – mitä tehdä


Kun talon katolle ilmestyy linnunpesä, on pesä monesti rakennettu talon savupiipun päälle, jolloin rakennuksen tulisijojen käyttö estyy pesinnän seurauksena. Vastaavasti talon rakenteisiin, esimerkiksi räystäslipan alle tai yläpohjan puolelle tehty linnunpesä voi joissain tilanteissa aiheuttaa vaurioita talon rakenteille. Ohessa muutamia huomioita, joiden avulla lintujen pesimistä rakennusten yhteydessä voidaan rajoittaa.

Linnunpesä katolla tai savupiipussa
Tavallisessa harjakattoisessa omakotitalossa katon läpiviennit, kuten savupiippu ja poistoputket ovat monesti katon ainoat tasaiset pinnat, joten linnut rakentavat pesänsä monesti juuri näihin kohtiin. Etenkin kaksi tai kolmikerroksissa omakotitaloissa pihamaalla ja talon läheisyydessä tapahtuva liikkuminen ei monestikaan haittaa katolle pesiytyneitä lintuja, tai vastaavasti estä lintuja pesimästä katolle.
Monesti erityisen alttiita katolle tapahtuvalle pesinnälle ovat hiljaisella alueella olevat vapaa-ajan asunnot, jotka ovat keväällä (pesien rakentamisen aikaan) tyhjillään. Etenkin savupiippuun tapahtuvaa pesintää voidaan rajoittaa asentamalla savupiipun päälle niin sanottu savupiipun hattu, joka muodostaa kuperan pinnan piipun päälle ja estää lintuja laskeutumasta piipulle. Myös joihinkin poistoputkiin on saatavissa vastaavan tyyppisiä hattuja, ja joissain tilanteissa (poistoputkesta riippuen) myös pulupiikkien käyttö on mahdollista.

Linnunpesä talon rakenteissa
Talon rakenteissa tapahtuvalla pesinnällä tarkoitetaan monesti räystäslippojen alle ilmestyviä linnunpesiä. Näiden pesien suurimmat haitat voivat liittyä pihamaan käyttöön, sillä joillain linnuilla on tapana tehdä ns. valehyökkäyksiä pihalla liikkujia kohtaan. Lisäksi lintujen ulostetta päätyy monesti talon ulkoseiniin pesäpaikan alapuolelle. Räystäillä tapahtuva pesiminen on monesti estettävissä räystäslipan alle asennettavien pulupiikkien avulla.

Linnunpesä yläpohjassa
Talon yläpohjassa tai yläpohjaontelossa tapahtuva lintujen pesiminen tarkoittaa käytännössä rakennuksen sisään tehtyjä linnunpesiä. Talon yläpohjaan päästessään pikkulinnutkin saattavat nokkia aluskatetta rikki, kantaa ylimääräistä irtoroskaa eristeiden päälle (haittaa kosteuden poistumista) ja tahria yläpohjaa ulosteellaan. Tämän lisäksi linnut saattavat kuljettaa mukanaan myös lintukirppuja ja tiettyjä kuoriaisia taloon. Tästä syystä yläpohjassa tapahtuvaa pesimistä on hyvä pyrkiä rajoittamaan. Monesti linnut päätyvät yläpohjaan reiluksi jätettyjen tuuletusaukkojen kautta (katon ja ulkoseinän välissä olevat aukot), tai vanhemmissa taloissa tikat ovat voineet nokkia päätykolmion yläpäähän omia reikiään, joita muut linnut hyödyntävät. Kyseisten aukkojen päälle voidaan asentaa metalliset verkot, jotka estävät lintujen kulkemisen. Verkkoja asennettaessa on kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei asennettava suojaus estä yläpohjan ilmanvaihtoa, jota varten tuuletusaukot on alun perin tehty.

Huomioitavaa pesien poistossa
Kun linnunpesä katolla tai kattorakenteissa havaitaan, ei pesää tule automaattisesti lähteä hajottamaan vaan ensin tulisi varmistaa onko pestä todella käytössä. Jotkut linnut saattavat hylätä rakentamansa pesän, suojaisemman pesäpaikan löytyessä – – mutta mikäli katolta löytyvä linnunpesä on käytössä tulee linnuille antaa täysi pesintärauha. Kun poikaset ovat lähteneet pesästä, eli linnut ovat hylänneet pesänsä, voidaan katolle tehty linnunpesä poistaa ja samalla katolle voidaan asentaa pesimistä rajoittavia ratkaisuja.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua