valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Ongelmapuiden kaato ja poisto pihamaalta

Ongelmapuiden kaato ja poisto pihamaalta


Ongelmapuuksi lasketaan yleisesti sellainen puu joka jo nykytilanteessa, tai viimeistään hallitsemattomasti kaatuessaan (esimerkiksi myrskysäällä) aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölleen. Joskus omakotitalon pihamaan puustoa harvennetaan esimerkiksi ennen uuden vesikatteen aloittamista, jolloin ongelmapuiden kaato tehdään varotoimenpiteenä uuden vesikatteen suojelemiseksi. Toisinaan taas talon välittömään läheisyyteen istutetut puuntaimet ovat vuosikymmenten aikana kasvaneet taloa korkeammaksi, ja esimerkiksi maaperän vuoksi aiheuttavat riskin rakennukselle (pelätään puun kaatumista talon päälle).

Ongelmapuut pois pihalta – huomioitavat asiat
Pihapuiden ja samalla myös ongelmapuiden kaato taajama ja kaupunkialueilla on hieman kaksipiippuinen asia. Omalle pihalle istutettuja pieniä puita (esim. omenapuita) saa leikata ja harventaa vapaasti, mutta suurikokoisemman puun poistoon tulisi kysyä lupaa kaupungilta tai kunnalta (etenkin jos ongelmapuun kaadon voidaan katsoa muokkaavan maisemaa; maisemallinen vaikutus). Oma lukunsa ovat vielä aivan kaupunkien keskusta-alueilla sijaitsevat puut. Tapauskohtaisesti lupaa kannattaakin kysyä jo pelkän naapurisovun säilyttämiseksi.

Ongelmapuiden kaatoon mahdollisesti tarvittavasta luvasta kannattaa kysyä lisää kaupungin puutarhurilta tai kunnan rakennusasioista päättävältä henkilöltä. Ennen lupien kysymistä on hyvä luoda hieman tarkempi silmäys ongelmapuun kuntoon. Jos huomaat puun olevan jotenkin vioittunut (esim. runko halkeilee, puussa on lahoa tms.) mainitse näistä asioista jo lupaa kysyessäsi, paikkakuntakohtaisista käytännöistä riippuen vioittuneisiin pihapuihin voidaan antaa suullinen lupa.

Sähköyhtiöt ja ongelmapuut
Mikäli ongelmapuu sijaitsee hyvin lähellä sähkölinjaa tulee myös kyseistä sähkölinjaa ylläpitävään yhtiöön ottaa yhteyttä ennen ongelmapuun kaatoa (käytännössä kyse on siitä yhtiöstä jolle maksat sähkönsiirrosta). Joissain tilanteissa sähköyhtiö voi jopa lähettää omat metsurinsa suorittamaan ongelmapuun kaadon, jos riski puun kaatumisesta sähkölinjalle on suuri. Toisissa tilanteissa taas sähköyhtiö voi haluta edustajansa paikalle puun kaadon ajaksi ja edellyttää että ongelmapuun kaadon hoitaa ammattitaitoinen metsuri jolla on kokemusta ongelmapuiden kanssa työskentelystä. Alueellisista käytännöistä kannattaakin kysyä lisää sähköyhtiösi asiakaspalvelusta.

Ongelmapuiden kaato – työntekijän ja työtavan valinta
Etenkin pienillä paikkakunnilla ongelmapuiden kaatajaa voi olla vaikea löytää. Mikäli et itse löydä työn suorittajaa kannattaa asiassa kääntyä jälleen kunnan tai kaupungin puoleen. Monesti kunnat ja kaupungit ovat ulkoistaneet omat ongelmapuiden kaatonsa tietyille henkilöille/yrityksille, joiden yhteystiedot voi saada esimerkiksi edellä mainitulta kaupungin puutarhurilta tai rakennusasioita hoitavalta henkilöltä.

Ongelmapuiden kaatoon on olemassa käytännössä kolme työtapaa. Ensimmäinen on ns. perinteinen puunkaato, eli puu sahataan juuresta poikki ja rungon kaatuminen pyritään ohjaamaan hallitusti haluttuun paikkaan; ongelmapuiden kanssa tätä menetelmää voidaan käyttää hyvin harvoin koska puun sijainti voi estää puun kaadon (esim. rakennuksia joka puolella). Toisessa tavassa metsuri kiipeää puuhun tolppakenkien ja turvaköysien avulla, ja pätkii ongelmapuun sen ollessa pystyssä; tätä menetelmää voidaan käyttää esim. suoriin ja vähäoksaisiin puihin, jotka kestävät kiipeämisen. Kolmanneksi ongelmapuu voidaan kaataa myös käyttämällä nosturia, jossa on helposti liikuteltava kori. Nosturin avulla voidaan yleensä poistaa myös suurikokoiset, runsaasti haaroittuneet tai muutoin huonossa kunnossa olevat puut (puut jotka eivät kestäisi esim. kiipeämistä). Monien metsureiden mielestä korin käyttö tuo työhön eniten hallittavuutta, koska liikuteltavan korin ansiosta suuretkin oksat voidaan tarpeen vaatiessa poistaa osissa. Samalla myös poistettujen oksien tai rungonpalojen alas tiputtaminen voidaan hoitaa varsin hallitusti. Haasteen nosturin käytölle asettaa monesti puun ympäristö; eli nosturin tulee päästä riittävän lähelle poistettavaa puuta.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua
Yrityshaku
Siivous.Infosta voit hakea myös paikkakunnallasi toimivia siivous-, huolto- ja rakennusalan yrityksiä. Kirjoita oheiseen hakukenttään paikkakuntasi nimi ja löydä tarjolla olevalle työlle tekijä.