valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Pensasaitaleikkurin valinta

Pensasaitaleikkurin valinta


Pensasaitaleikkuri on erinomainen apuväline, jolla pitkien ja laajojen aitojen leikkaaminen, sekä joidenkin puiden muotoilu onnistuu helposti. Pensasleikkureita on markkinoilla erilaisia joista kuluttajan voi olla vaikeaa löytää itselleen sopivaa konetta. Ohessa muutamia huomioita helpottamaan pensasaitaleikkurin valintaa.

Millainen on hyvä pensasaitaleikkuri
Pensasaitaleikkurin valintaan vaikuttaa pitkälti kolme asiaa: mitä leikataan (materiaalin kovuus), missä leikataan ja paljonko leikattavaa on. Leikattavan materiaalin kovuus kysyy koneelta tehoa ja oikeaa hammasjakoa (tarkemmin alempana). Se minkälaisessa ympäristössä leikkaaminen tapahtuu vaikuttaa pitkälti siihen voidaanko käyttää sähkökäyttöistä konetta vai tarvitseeko hankkia polttomoottorilla varustettu pensasaitaleikkuri. Paljonko leikattavaa on taas vaikuttaa yleisesti valittavan laitteen terän pituuteen ja siihen kannattaako leikkuria ylipäätään hankkia, sillä parista pienestä (kerran kesässä leikattavasta) puskasta selviää helposti pensasaita saksillakin.

Valintaa sähkö- ja polttomoottorin välillä kannattaa miettiä tarkkaan, jos molempien laitteiden käyttö on kohteessa mahdollista. Käytännössä nykyisistä sähkökoneista löytyy riittävät tehot myös kovemmankin pensaslajin leikkaamiseen, eli polttomoottorikoneen käytölle ei tässä mielessä ole aina tarvetta. Oikeastaan molemmissa laitteissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Ensinnä sähkökäyttöinen pensasaitaleikkuri on usein hieman kevyempi käsitellä, ja laitteen käyttöön tarvitset vain riittävästi jatkojohtoa; tällöin pensasaidan leikkaamiseen ei tarvitse erikseen varautua hankkimalla polttoainetta, eikä työ keskeydy bensiinin loppuessa. Toisaalta juuri sähkön tarve (ei saatavilla esim. kaikilla mökeillä) ja jatkojohtoon leikkaamisen vaara ja pistokkeiden irtoilu jatkojohdon kiristyessä saavat monet valitsemaan polttomoottorisen pensasaitaleikkurin. Polttomoottorisen koneen ehdoton valtti on se, että konetta voi käyttää missä vain kunhan polttoainetta löytyy. Varjopuolena taas tulevat suurempi paino, monesti hieman kovempi meteli, sekä työn aikana nenään tulevat bensan katkut ja pakokaasut (on hyvä huomioida että leikkuri on lähellä kasvoja suurimman osan työstä, jolloin katkua joutuu haistelemaa melko pitkään).

Sähkökäyttöisen pensasaitaleikkurin johdon käsittely
Yksi sähkökäyttöisen pensasaitaleikkurin yleisimmistä ongelmista liittyy koneesta lähtevän sähköjohdon tarttumiseen leikattavaan pensasaitaan. Tämä tilanne on kuitenkin leikkaajan helposti korjattavissa. Käytännössä ongelma johtuu siitä, että sähköjohto kulkee pensasaidan suuntaisesti (johto kulkee leikkaajan ja aidan välissä). Kun leikkaaja huomaa asettaa itsensä aidan viereen, jolloin sähköjohto kulkee leikkaajasta katsottuna ulkokautta vältytään kyseiseltä ongelmalta (järjestys siis aita, leikkaaja ja johto).

Pensasaitaleikkuri kovapuu tai pensas
Kuten alussa mainittiin, leikattava puu tai pensaslaji antaa omat vaatimuksensa käytettävälle koneelle. Esimerkiksi pehmeäoksainen lehtipensas saadaan monesti leikattua lähes millä tahansa leikkurilla, kun taas vanhaa orapihlaja-aitaa samainen leikkuri ei tahdo saada edes poikki. Tällöin kyse ei ole välttämättä pensasaitaleikkurin heikoista tehoista (vaikka tehoillakin oma osuutensa on), vaan kyseessä saattaa olla liian tiheä hammastus ja puutteellinen terän rakenne. Hammastus tai hammasjako tarkoittaa lyhyesti sanottuna pensasaitaleikkurin terien etäisyyttä toisistaan. Kova oksainen pensas vaatii hieman suurempaa hammasjakoa kuin pehmeä pensas (esim. 14 mm hammasjako on liian pieni koville pensaille, lähemmäksi 30 mm jako on usein parempi). Myös pensasaitaleikkurin terän rakenteeseen on syytä kiinnittää huomiota. Karrikoiden sanottuna pensasaitaleikkurin terä muodostuu kahdesta osasta, tukirakenteesta (runko) ja leikkaavista teristä. Pensasaitaleikkuria valittaessa on hyvä varmistaa, ettei leikkaavien terien yläpäitä (ulkopäitä) ole pyöristetty; lisäksi tukirungon ja terien ei tulisi olla yhtä pitkiä, vaan terien tulisi jäädä tukirunkoa lyhyemmäksi. Nämä kaksi asiaa monesti (tehojen lisäksi) riittävät usein varmistamaan, että leikkurilla on mahdollista leikata myös kovempaakin oksaa. Terien asettelun ideana on varmistaa, että tukirunko ohjaa leikattavan oksan terää kohti; jos terä ja tukirunko ovat yhtä pitkiä jää leikattava oksa helposti vain pyörimään terän eteen (näkyy repivänä lopputuloksena) ja sama koskee myös pyöritettyjä terien päitä.

Pensasaitaleikkurin terän pituuden huomiointi
Pensasaitaleikkureita löytyy markkinoilta myös useilla eri teräpituuksilta. Teräpituuksilla ei tässä tarkoiteta leikkaavien terien pituutta, vaan koko laitteen (tarkemmin laitteessa olevan teräosuuden) mittaan. Käytännössä pitempi terä nopeuttaa leikkuutyötä, jos leikattavaa pinta-alaa on paljon – eikä pensasaitaan ole tarkoitusta tehdä erityisiä kuviointeja (perus pyöristykset onnistuvat myös pitkällä terällä).


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua
Yrityshaku
Siivous.Infosta voit hakea myös paikkakunnallasi toimivia siivous-, huolto- ja rakennusalan yrityksiä. Kirjoita oheiseen hakukenttään paikkakuntasi nimi ja löydä tarjolla olevalle työlle tekijä.