valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Pienmoottoribensiinin sekoittaminen

Pienmoottoribensiinin sekoittaminen


Monen puutarhakoneen (esim. siimaleikkuri) polttoaineesta käytetään puhekielessä termiä pienmoottoribensiini tai pienkonebensiini – käytännön ongelmana on kuitenkin se, että kyseisellä termillä voidaan viitata kahteen toisistaan poikkeavaan polttoaineeseen – joten polttoaineen valinnan kanssa tulee olla tarkkana. Jotkin pienkoneet käyttävät polttoaineenaan tavallisesta bensiinistä ja öljystä tehtävää seosta, kun taas toisten laitteiden kohdalla pienkonebensiinillä tarkoiteteen kaupasta hankittavaa valmista pienkonepolttoainetta, jonka joukkoon ei enää sekoiteta mitään, vaan polttoainetta käytetään sellaisenaan. Tämän lisäksi on myös koneita (esim. tavalliset ruohonleikkurit), jotka eivät tarvitse erikoispolttoaineita tai polttoaineseoksia, vaan käyvät aivan tavallisella huoltoasemalta saatavalla bensiinillä. Oikean polttoaineen valinta tuleekin tehdä laitekohtaisesti, joko tutustumalla laitteen ohjekirjaan tai kysymällä asiasta koneen myyjältä.

Tutustu laitteen ohjekirjaan ensin
Koska valmistajat käyttävät sanoja pienkonebensiini tai pienmoottoribensiini toisistaan poikkeavasti, on parasta tutustua laitteen ohjekirjaan, jotta voidaan varmistaa minkälaista polttoainetta laitteessa tulee käyttää. On hyvä huomioida, että osa valmistajista ei tarkoita pienkonebensiinillä tässä artikkelissa mainittua öljysekoitteista bensiiniä, vaan käyttävät kyseistä sanaa esim. alkylaattibensiinistä (marketeissa myytävä valmis polttoaine, jonka joukkoon ei normaalikäytössä sekoiteta mitään). Tästä syystä on viisainta tarkastaa laite/valmistajakohtaisesti, mitä kyseisillä termeillä tarkoitetaan. Mikäli laitteen käyttöohjeesta ei selvästi ilmoiteta laitteessa käytettävää polttoainetyyppiä, on viisainta olla yhteydessä laitteen myyjään tai valmistajaan.

Huomioitavaa pienkonebensiinin sekoittamisessa
Ennen öljystä ja bensiinistä valmistettavan pienkonebensiinin sekoituksen aloittamista on selvitettävä muutama asia. Ensinnäkin on hyvä huomioida, että kyseessä on syttyvä aine, joten sekoittamista ei tule tehdä tulen lähellä (tai muuta asiaa/esinettä joka voisi aiheuttaa aineiden syttymisen). Toiseksi on hyvä huomioida koneen/laitteen asettamat vaatimukset. Kun öljysekoitteisen polttoaineen yhteydessä käytetään sanaa ”2-tahti” ymmärretään sen yleensä tarkoittavan suoraan 2% seosta, vaikka valmistajan suositukset vaihtelevat tyypillisesti 1-5% – 4.5% välillä. 2-tahti sanalla tarkoitetaan öljysekoitteisen pienkonebensiinin yhteydessä, polttoaineen joukkoon lisättävää 2-tahtiöljyä (ei siis suoraan seos vahvuutta).

1. Selvitä käyttöohjekirjasta (tai laitteen entiseltä omistajalta) mikä on oikea pienkonebensiinin sekoitussuhde kyseiselle koneelle.

2. Selvitä käyttöohjekirjasta myös minkä tyyppistä bensiiniä seoksessa tulee käyttää 95E vai 98.

3. Selvitä mitä öljyä on suositeltavaa käyttää.

Jos vain mahdollista käytä ohjeissa suositeltuja 2-tahti tai 4-tahtiöljyjä. Mikäli 2-tahtiseoksessa käytetään 4-tahtiöljyä, saattaa laite toimia, mutta melkoisesti savuttaen. Lisäksi vääränlaisen öljyn käyttäminen saattaa aiheuttaa laitteen nokistumista.

Pienkonebensiinin seos-suhde
Kun olet saanut ohjekirjasta selville tarvittavan seos-suhteen, voit laskea paljonko tarvitset öljyä ja bensiiniä. Jos olet arvioinut tarvitsevasi/hankkivasti esimerkiksi 5l bensiiniä, ja ohjekirja suosittelee 4% seosta; voit laskea öljynmäärän näin:
5 x 0.04 = 0.2
Lukema tarkoittaa, että 5 litraan bensiiniä tulisi 2 dl öljyä – ja seos olisi 4% vahvuinen.

Öljysekoitteinen pienkonebensiini tulee tehdä aina laitekohtaisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Kun olet kerran laskenut laitteeseen sopivan sekoitussuhteen, kannattaa sekoitussuhteet laittaa ylös esim. lapulle bensakannun kylkeen (tai ohjekirjan väliin). Lappuun kannattaa myös merkitä mitä bensiiniä ja mitä öljyä tulee käyttää. Näin seoksia ei tarvitse laskea joka kerta uudelleen.

Erillisen pienkonebensiinin tarve
On monia polttomoottorilla varustettuja puutarha/pienkoneita, jotka eivät tarvitse erillistä pienkonebensiiniä. Tyypillisimmin/yleisimmin näissä pienkoneissa on erilliset tankit bensiinille (polttoaineena) ja öljylle (voiteluaineena). Mikäli laitteessa on erilliset tankit/säiliöt öljylle ja bensiinille on hyvin harvinaista, että laitteen bensiinitankkiin tarvitsee lisätä öljyä ja bensiiniä sisältävää seosta.

Koska markkinoilla on kuitenkin useita erilaisia ja eri valmistajien tekemiä pienkoneita, kannattaa laitteiden polttoaineisiin ja voiteluun liittyvät asiat selvittää huolellisesti. Mikäli hankkimasi laitteen ohjekirjassa on epäselvyyksiä voit ottaa yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen tai maahantuojaan (tai suoraan valmistajaan). Käytettyjen laitteiden kohdalla laitteen entinen omistaja osaa yleensä kertoa mitä polttoainetta laitteessa kannattaa käyttää.

Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua