valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Pihakiveyksen pohjatyöt ja perusta

Pihakiveyksen pohjatyöt ja perusta


Uutta pihakivetystä ei tyypillisesti suositella asennettavaksi suoraan olemassa olevan nurmikon ja sepelikerroksen päälle, vaan ennen pihakivetyksen asennusta tulee suorittaa vaadittavat pohjatyöt. Huolellisesti suoritetulla pihalaatoituksen perustan teolla varmistetaan, että pihakivetys pysyy tasaisena ja halutussa paikassa. Ohessa muutamia huomiota pihakivetyksen pohjatöihin liittyen.

Pihalaatoituksen perusta

Käytännössä pihalaatoituksen pohjan teko vaatii aina pientä kaivuu urakkaa, koska pihakivien asennusalustan tulee olla tasainen. Lisäksi on hyvä varmistaa, ettei pihalaattojen alle jäävä maakerros sisällä kiviä tai savipaakkuja, joita routa voisi nostaa ylös (routiminen). Routimattomalla (pohjamaa läpäisee vettä hyvin) maaperälläkin on hyvä poistaa laatoituksen alta noin 20-30 cm kerros maa-ainesta. Kaivuu alueen pohja voidaan tehdä haluttuun suuntaan hieman vinoksi (kaato), jolloin varmistetaan että vesi poistuu laatoituksen alta. Tämän jälkeen kaivuu alue tasataan soralla; jos kaivuu on ollut 30 cm syvä, voidaan soraa levittää 25 cm kerros (soran päälle asennetaan myöhemmin vielä asennushiekka). Sorakerroksen tasauksessa on hyvä käyttää täryä jolloin kantava sorakerros saadaan painumaan paikoilleen jo ennen pihakivien asennusta. Kun sorakerros on tasattu ja todettu suoraksi, asetetaan sorakerroksen päälle tarvittaessa suodatinkangas. Kankaan päälle levitetään varsinainen asennushiekka tai kivituhka.

Pihalaatoituksen pohjan teko ruotivalla maalla

Routivalla maalla pihakivetyksen pohjatyöt vaativat hieman enemmän lisäponnisteluita. Ruotimiselle herkkä maa sisältää yleensä pehmeitä aineksia joista yleisin on savi. Joissain tilanteissa pihakivetyksen alle saattaa olla tarpeen tehdä jopa salaojitus, jotta kosteus saadaan ohjattua pois kivetyksen läheisyydestä. Ruotivalla maalla maa-ainesta joudutaan pihakivetyksen pohjatöiden yhteydessä poistamaan yleensä noin 40-50 cm syvyydeltä, salaojitusta tehtäessä joskus vieläkin syvemmältä – mitään varsinaista standardia syvyydelle ei ole vaan tilanne pitää kartoittaa tapauskohtaisesti. Kaivuun pohjalle voidaan tarvittaessa asentaa suodatinkangas tai erillinen routalevy. Kuopan pohjalle voidaan levittää esim. 20 cm kerros hieman karkeampaa soraa (raekoko esim. 32 mm), jonka päälle levitetään toinen 20 cm hienorakeisempaa soraa (reakoko esim. 16 mm). Hienompi sorakerros tärytetään tasaiseksi ja työn lopputulos tarkastetaan, jonka jälkeen siirrytään jälleen suodatinkantaan ja asennushiekan pariin.

Olipa kyseessä sitten routiva tai routimaton piha, ennen kaivuutöiden aloittamista on aina syytä selvittää ettei maassa kulje kaapeleita tai putkia, jotka voisivat rikkoontua työn yhteydessä.

Pihakivetyksen pohjatyöt kaltevilla pinnoilla

Pihakiviä voidaan asentaa myös kalteville pinnoille, kuten ajoalustoille tai pihaan ajo rampeille. Pihakivetyksen pohjatyöt eivät näissä kohteissa juurikaan eroa tasaisesta alustasta. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että kivetyksen alle jäävä kantava maa/sorakerros tasataan ja tiivistetään huolellisesti, jolloin esimerkiksi auton massa ei tee ajan myötä painaumia kivetykseen. Lisäksi kaltevassa asennuspinnassa (esim. ajoramppi) ei saa olla notkoja, vaan kivetyksen asennuspinnan tulee olla kauttaaltaan tasainen (sama kaltevuus ilman notkoja). Ajoalustoilla on järkevää käyttää tavallista paksumpia pihakiviä, jotka kestävät auton painon.

Mikäli et ole varma miten pihakivetyksen pohjatyöt tulisi tehdä, ota yhteyttä piharakentamiseen ja pihakiviin erikoistuneeseen yritykseen. Kyseisillä yrityksillä on käytössään osaamisen lisäksi myös työssä tarvittavat laitteet, jolloin sinun ei tarvitse käyttää aikaasi laitteiden vuokraamiseen tai hankkimiseen.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua
Yrityshaku
Siivous.Infosta voit hakea myös paikkakunnallasi toimivia siivous-, huolto- ja rakennusalan yrityksiä. Kirjoita oheiseen hakukenttään paikkakuntasi nimi ja löydä tarjolla olevalle työlle tekijä.