valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Raivaussahan huolto ja tarkastus

Raivaussahan huolto ja tarkastus


Raivaussaha on ulkoisesti siimaleikkuria muistuttava laite, jota voidaan käyttää kiinteistön ja piha-alueiden hoidossa erilaisten ryteikköjen ja vanhojen pensaiden poistoon. Jotta raivaussahalla tehtävät työt sujuisivat ongelmitta, tulee raivaussahan huolto tehdä säännöllisesti; erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota talvisäilytyksestä käyttöön otettavan raivaussahan kuntoon. Ohessa lyhyet raivaussahan huolto-ohjeet.

Raivaussahan huolto ja oikean polttoaineen valinta
Etenkin keväällä tehtävän raivaussahan kausihuollon yhteydessä on hyvä varmistaa, että raivaussahaan on hankittuna oikeanlaista polttoainetta. Yleensä raivaussahat ovat polttomoottorisia ja niissä käytetään ns. 2-tahtista polttoainetta, eli polttoaineen ja öljyn seosta; kyseisiä seoksia on mahdollista ostaa valmiiksi sekoitettuina tai sekoituksen voi tehdä itse. Monesti valmiina myytävät seokset on valmistettu tislaamalla ja ne kuluttavat näin ollen konetta hieman vähemmän. Moni kuitenkin päätyy tekemään polttoaineseoksen itse, valmiiden seosten kovasta hinnasta johtuen.

Raivaussahan terän tarkastaminen
Raivaussahan huollon yhteydessä on hyvä tarkastaa myös raivaussahan terän kunto ja kiinnitys. Raivaussahan terän tulisi olla täysin ehjä eikä terän metallipinnassa saisi olla silmin nähtäviä hiushalkeamia, joita voi syntyä esimerkiksi terän osumisesta kiveen. Laajetessaan halkeamat voivat vaikuttaa terän pyörimiseen, jolloin terän kiinnitykseen kohdistuva rasitus pääsee muuttumaan. Tästä syystä etenkin ahkerassa käytössä olevien raivaussahojen terät on hyvä uusia säännöllisesti. Joissain tilanteessa terän hiushalkeamat voivat myös laajeta ja aiheuttaa terän rikkoutumisen, jolloin terän paloja voi sahauksen aikana lennellä minne sattuu. Tästä syystä terän kuntoon on syytä kiinnittää aivan erityistä huomioita.

Kun raivaussahan terä on asennettuna paikalleen, tulee terän takaosan ja käyttäjän väliin jäädä ns. sektorisuoja, joka on raivaussahan runkoon kiinnitetty metallinen suoja. Suojan tehtävänä on estää rikkoutuneen terän palojen lentäminen kohti sahan käyttäjää. Sektorisuojan kunto tarkastetaan raivaussahan huollon yhteydessä yleensä silmämääräisesti. Jos sektorisuojan kunto arveluttaa, voidaan suojia yleensä hankkia myös varaosana.

Raivaussahan terässä olevien hampaiden kunto on myös hyvä tarkastaa osana raivaussahalle tehtävää kausihuoltoa. Raivaussahan hampailla tarkoitetaan terän ulkoreunassa olevia teroitettuja ulokkeita (eli teriä), joiden kunto vaikuttaa keskeisesti sahalla työskentelyyn. Mikäli sahan hampaat vaikuttavat kuluneilta tulee terä teroittaa huollon yhteydessä. On kuitenkin hyvä huomioida, ettei hyvääkään terää voida teroittaa loputtomiin, vaan terät tulee myös uusia ajoittain.

Raivaussahan huolto ja moottorin tarkastus
Terän lisäksi myös raivaussahan moottori kaipaa säännöllistä huoltoa. Käytössä raivaussaha ei juurikaan altistu lialle, mutta moottorin ulkopinta on hyvä pyyhkäistä puhtaaksi työn aluksi ja lopuksi. Näin toimimalla voidaan välttää irtoroskien pääsy koneen sisään. Koska raivaussaha on polttomoottorilla varustettu pienkone, tulee laitteen ilmansuodattimeen kiinnittää erityistä huomioita. Ilmansuodatin on hyvä poistaa paikoiltaan koneen huoltotoimien yhteydessä, kun moottori on täysin jäähtynyt. Ilmansuodattimen kotelosta tulee poistaa kaikki ylimääräiset roskat ja irtolika, jotka voisivat tukkia suodattimen. Joissain raivaussahoissa on täysin irrotettava ilmansuodatin joka on helppo ottaa pois paikoiltaan ja pestä haaleassa vedessä, johon on sekoitettu hieman nestemäistä astianpesuainetta. Koska astianpesuaine poistaa rasvaisen lian suodattimesta melko hyvin, voidaan samaista seosta käyttää myös ilmansuodattimen kotelon puhdistamiseen. Toisissa raivaussahoissa ilmansuodatinta ei voida poistaa paikaltaan, jolloin puhdistaminen voidaan tehdä suodattimen ollessa paikallaan; puhdistuksessa käytetään vastaavaa vesi-tiskiaine seosta – – usein myös vanhasta hammasharjasta on myös apua kiinteän suodattimen puhdistuksessa. Pesun jälkeen ilmansuodatin on hyvä huuhdella puhtaalla vedellä ja suodattimen tulee antaa kuivua ennen paikalleen asennusta. Mikäli suodattimen yleiskunto on varsin huono, ei pesusta ole juurikaan apua, vaan suodatin tulee vaihtaa uuteen. Vaikka ilmansuodattimessa olisi paljonkin vaikeasti poistettavaa rasvaista likaa, ei ilmansuodatinta tule milloinkaan puhdistaa esim. bensiinin tai muun syttyvän nesteen avulla (laitteen käytönaikainen palovaara).

Raivaussahan valjaiden kunnon tarkastus
Raivaussahan huollon yhteydessä on syytä tarkastaa myös raivaussahan valjaiden kunto. Sahan kiinnityskoukun ja valjaiden muidenkin kiinnikkeiden kunto on syytä tarkastaa säännöllisesti, jotta raivaussahan kanssa työskentely sujuisi ongelmitta.

Mikäli et itse pysty tekemään kaikkia raivaussahan huoltoon liittyviä toimenpiteitä itse, tekevät monet pien/pihakoneita huoltavat liikkeet laitteiden kausitarkistuksia varsin edullisesti.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua
Yrityshaku
Siivous.Infosta voit hakea myös paikkakunnallasi toimivia siivous-, huolto- ja rakennusalan yrityksiä. Kirjoita oheiseen hakukenttään paikkakuntasi nimi ja löydä tarjolla olevalle työlle tekijä.