valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Ruohonleikkurin huolto

Ruohonleikkurin huolto


Ruohonleikkuri joutuu käytön aikana kokemaan monenlaista rasitusta, joten laitteen toimintavarmuuden kannalta on tärkeää, että laitetta huolletaan säännöllisesti valmistajan antamia ohjeita noudattaen. Ruohonleikkurille tehtävät perushuollot ovat melko helposti tehtävissä, eikä näiden huoltotoimenpiteiden tekemiseen tarvita perustyökaluja kummallisempia välineitä; yleensä pari ruuvimeisseliä, kiintoavainta ja hylsy-sarja riittävät.

Käytön jälkeen tehtävä ruohonleikkurin puhdistus
Ruohonleikkurin pohjaan kerääntyy väistämättä kosteaa ruohosilppua, joka on kuivuessaan erittäin vaikeasti poistettavaa. Monissa uudemmissa laitteissa leikkurin pohjaan kertynyt ruohosilppu ei aiheuta enää suoranaista haittaa itse koneelle, mutta vanhemmissa laitteissa tilanne saattaa olla toinen (silppu saattaa joissain laitteissa haitata terien pyörimistä ja näin rasittaa myös konetta). Ruohosilpun saa poistettua koneen pohjasta parhaiten tuoreeltaan ajon jälkeen; sammutettu ja hieman jäähtynyt (työnnettävä) ruohonleikkuri käännetään kyljelleen ja pohja puhdistetaan joko harjaamalla tai vaikka puukepin avulla. Puhdistuksessa voidaan käyttää apuna myös esimerkiksi paineilmaa (kompressori). Mikäli puhdistuksessa käytetään apuna vettä/puutarhaletkua, tulee varmistaa ettei vettä päädy moottoriin.

Ennen käyttöä tehtävät huollot
Ruohonleikkurin huoltaminen ennen käyttöä tarkoittaa monesti vain öljy- ja polttoaine tilanteen tarkastamista, sekä kiinnikkeiden kunnon tarkastusta (esim. aisan kiristykset). Tämän lisäksi on hyvä varmistaa että moottorin ilmanottoaukot ovat puhtaat, eikä polttoainejärjestelmässä näy vuotoja (esim. tankkauksen jälkeen).

Muut säännöllisesti tehtävät huollot
Polttomoottorilla käyvä ruohonleikkuri tulee huoltaa vastaavalla tavalla kuin muutkin pienet puutahrakoneet. Laitteen ilman ja polttoaineensuodatin tulee puhdistaa tai vaihtaa uuteen säännöllisesti. Myös laitteen tulppa tulee vaihtaa tai puhdistaa säännöllisesti, jotta laite käynnistyisi ongelmitta. Myös mahdollisten kaasu ja kytkinvaijerien kunto tulee selvittää huollon yhteydessä; kiristys tulee tehdä tarvittaessa. Suositukset kyseisten huoltojen tekemiseen vaihtelevat aina hieman kone/valmistajakohtaisesti, joten ruohonleikkurin käyttöohjekirjaan on hyvä tutustua huoltoja suunniteltaessa.

Öljyjen vaihtaminen ruohonleikkuriin
Ruohonleikkureissa on pääsääntöisesti aina erilliset tankin/säiliöt polttoaineelle ja öljylle. Tämä tarkoittaa että ruohonleikkurin moottori ottaa tarvitsemansa öljyn suoraan öljytankista; ja tästä syystä johtuen myös laitteessa oleva öljy tulisi vaihtaa säännöllisesti. Oikeaoppisesti vanha öljy poistetaan koneesta valuttamalla. Valuttamisessa hyödynnetään leikkurin pohjassa olevaa öljyproppua (samaan tapaan kuin autoissa) – sijainti kannattaa tarkistaa laitteen käyttöohjeesta.

Tyypillisesti ruohonleikkurin öljyproppu sijaitsee terän tuntumassa. Työturvallisuuden vuoksi tulpan hattu (tai koko tulppa) tulee irrottaa öljyn vaihdon ajaksi.

Jotkut omaa ruohonleikkuriaan huoltavat hoitavat öljyn pois valuttamisen kääntämällä leikkurin ympäri, jolloin vanha öljy valuu pois tankin korkin kautta. Tätä toiminta mallia ei kuitenkaan voi suositella varauksetta, sillä öljyä saattaa tällöin valua mahdollisista vuotokohdista myös laitteen sisään.

Terien tarkastaminen ja vaihto
Ruohonleikkurin terät ovat kuluvia osia jotka tylsyvät ajan myötä, ja saattavat vaurioitua esimerkiksi jos leikkurilla osutaan kiveen. Ennen terien vaihtoa tulee jälleen muistaa irrottaa tulpan hattu – tai poistaa koko tulppa. Näin toimimalla varmistetaan ettei laite pääse käynnistymään terien huollon aikana.
Terien kunnon lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös terien ja rungon välissä olevaan ns. murtopalaan, jonka tehtävänä on suojata koneen akselia (rikkoutunut murtopala tulee tietysti vaihtaa uuteen).

Ruohonleikkurin terät on mahdollista teroittaa esimerkiksi viilalla; teroituksen voi suorittaa myös smirgelillä tai rälläkällä, mutta näiden laitteiden käyttäminen vaatii osaamista (kokematon pilaa terän helposti näillä laitteilla); tästä syystä viila on suositeltavin vaihtoehto terien teroittamiseen. Huomaathan että ruohonleikkurin terien ei tarvitse olla erityisen teräviä (ns. partakoneenteriä) toimiakseen – tärkeämpi ominaisuus on terien tasapaino. Ruohonleikkurien teriä ei myöskään voi teroittaa loputtomiin, vaan ajoittain terät tulee vaihtaa uusiin.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua
Yrityshaku
Siivous.Infosta voit hakea myös paikkakunnallasi toimivia siivous-, huolto- ja rakennusalan yrityksiä. Kirjoita oheiseen hakukenttään paikkakuntasi nimi ja löydä tarjolla olevalle työlle tekijä.