valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Siimaleikkurin valinta ja käyttö

Siimaleikkurin valinta ja käyttö


Siimaleikkuri on erinomainen apuväline epätasaisten ja jyrkkien penkereiden siistimiseen ja ruohonleikkaamiseen paikoista, joihin tavallisella ruohonleikkurilla ei ole asiaa.

Markkinoilla on olemassa sekä sähkökäyttöisiä siimaleikkureita (puhutaan yleensä trimmeristä) sekä polttomoottorilla varustettuja siimaleikkureita. Kokosimme tähän artikkeliin muutamia vinkkejä ja huomioitavia asioita, jotka liittyvät siimaleikkurin valintaan ja käyttöön.

Siimaleikkurin valinta
Siimaleikkurin valinta kannattaa tehdä täysin tarpeen mukaan, edulliset – isommissa marketeissakin myytävät – ruohotrimmerit soveltuvat hyvin kivetyksen tai terassin reunojen siistimiseen. Sähkökäyttöisinä laitteina trimmerit tarvitsevat yleensä myös jatkojohdon, joka osiltaan rajoittaa laitteen käyttöaluetta; tästä syystä trimmerit sopivat lähinnä pienen piha-alueen siistimiseen. Mikäli siimaleikkuria tarvitsee käyttää pitkiä aikoja kerralla ja leikattava alue on pinta-alallisesti suuri on polttomoottorilla varustettu siimaleikkuri huomattavasti parempi valinta. Polttomoottorilla varustettu laite on parempi ratkaisu myös mökille tai vapaa-ajan asunnolle jossa sähköä ei ole saatavilla, tai jatkojohdon käyttö aiheuttaisi ylimääräisiä ongelmia (esim. rajallinen määrä pistorasioita käytössä).

Siimaleikkurin ja ruohotrimmerin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös laitteen painoon ja lisävarusteisiin sillä kyseessä on käsien varassa kannateltava laite. Ruohotrimmerit ovat yleensä varsin kevyitä laitteita, joten lyhytaikaisessa käytössä laitteen paino ei muodostu ongelmaksi. Sen sijaan polttomoottorilla varustettu siimaleikkuri jota on tarkoitus käyttää pitempiaikaiseen työsuoritukseen on hyvä varustaa valjailla/liiveillä, jotka helpottavat laitteen kannattelua ja työntekoa.

Etenkin polttomoottorilla varustetun siimaleikkurin siimansyöttöön kannattaa kiinnittää huomiota laitetta valittaessa. Markkinoilla on olemassa laitteita jotka syöttävät siimaa ulos automatiikan avulla (kun siimakela painetaan maata vasten); tämän tyyppiset toiminnot helpottavat työntekoa, sillä siiman säätäminen käsipelillä on välillä melkoisen aikaa vievää puuhaa.

Jos siimalaikkurille on tiedossa paljon käyttöä – esim. asunnon tai mökin läheisyydessä on laajoja alueita joiden leikkaaminen suoritetaan siimaleikkurilla – kannattaa laitteen työtuntumaan ja ohjauslaitteiden asentoon tutustua jo kaupassa. Mikäli laitteesta ei tahdo saada kunnon otetta tai työtuntuma tuntuu oudolta jo kaupassa ei kyseinen laitteen työergonomia välttämättä parane edes käytössä – tällöin kannattaa valita toinen laite.

Siimaleikkurin käyttö
Siimaleikkurin käytön oppii parhaiten harjoittelemalla ja tutustumalla laitteen mukana tulevaa käyttöohjeeseen. Mikäli käytät siimaleikkuria ensimmäistä kertaa (tai edellisestä käyttökerrasta on kulunut jo tovi) kannattaa laitteen käyttöä harjoitella alueella, joka on ns. katseilta suojassa. Käytön kannalta on tärkeää ettei siimaa annostella/säädetä liian pitkäksi, sillä liian pitkä siima hakkaantuu helposti poikki (esim. kiviä tai teräsuojaa vasten). Tämän tyyppinen toiminta aiheuttaa tietysti siiman turhaa kulumista ja vaurioittaa esim. puiden ja pensaiden suuria helpommin (leikkuualuetta vaikeampi kontrolloida).

Vaikka siimaleikkureihin on usein asennettu ns. teräsuoja on siimaleikkuria käyttävän henkilön syytä käyttää työnaikana laitteen käyttöohjeessa mainittuja suojavarusteita (suojaavat kengät ja housut, hyvät työkäsineet, kuulosuojaimet ja suojalasit). Etenkin pitkään hoitamatonta niittyä tai pöpelikköä leikatessa siimaleikkuri heittää helposti leikkaajan päälle kasvin pätkiä ja mahdollisesti myös maastossa olevia pieniä kiviä jne. Tästä syystä työnsuorittajan on käytettävä riittäviä suojavälineitä.

Kun siimaleikkuria tai ruohotrimmeriä käytetään puiden juurien/tyvien siistimiseen on tärkeää varmistaa ettei puun kuorta vahingoiteta nopeasti pyörivällä siimalla. Näissä tilanteissa teräsuojaa voidaan käyttää suojaamaan puun kuorta; eli laite asetellaan puun juurelle niin että teräsuoja pysyy kiinni puun kuoressa leikkuun ajan. Leikkuu tapahtuu siis puun vierestä/takaa, eikä kohtisuoraa puuta päin (jolloin teräsuoja osoittaisi kohti leikkaajaa). Tätä leikkaustekniikkaa voidaan harjoitella esimerkiksi tolppien tai pylväiden kanssa.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua