valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Aerosolien käyttö puhdistuksessa ja tuholaistorjunnassa

Aerosolien käyttö puhdistuksessa ja tuholaistorjunnassa


Aerosoli tarkoittaa tyypillisesti ponnekaasuun pakattua sumutetta/suihketta, josta käytettään myös tutumpaa nimitystä painepaikkaus. Tavallisen kodinhoidon yhteydessä käytettävät aerosolit ovat tyypillisesti joko torjunta-aerosoleja tai puhdistus-aerosoleja. Aerosolihiukkasilla tiedetään olevan haitallisia vaikutuksia terveyteen, joten suihke- ja sumutetuotteita käytettäessä tulee aina noudattaa tarkoin valmistajan antamia käyttö- ja suojautumisohjeita. Suojavälineiden käyttö tulee ottaa erittäin vakavasti etenkin jos aerosoleja käytetään toistuvasti tai pitkäaikaisesti huonosti ilmastoiduissa sisätiloissa.

Torjunta-aerosoli
Yleisimpiä aerosolituotteita ovat hyönteismyrkyt, jotka ovat monesti pyretriini –pohjaisia torjunta-aineita, joita löytyy lähes jokaisesta marketista. Näiden aineiden käyttöön liittyy muutamia huomioin arvoisia asioita – joiden huomioimisen jälkeen torjunta-aerosoleja voidaan käyttää suhteellisen turvallisesti tuholaistorjunnan apuna. Mikäli aerosolia sisältäviä torjunta-aineita käytetään sisätiloissa, tulisi pienet lapset ja lemmikit viedä pois käsiteltävästä tilasta. Myös avoimena olevat elintarvikkeet ja ruokailuvälineet on syytä viedä pois tilasta tai siirtää kaappiin suojaan. Mikäli elintarvikkeet (myös kuorineen syötävät hedelmät) joutuvat tekemisiin torjunta-aineen kanssa, tulisi nämä elintarvikkeet hävittää. Myös lasten ja lemmikkieläinten mahdolliset lelut tulisi viedä suojaan käsittelyn ajaksi.

Torjunta-aerosolien käyttäminen
Niin sanotuille hyönteismyrkyille on olemassa oikeastaan vain kaksi tarkoituksenmukaista käyttötapaa. Torjunta-aerosolia voidaan suihkuttaa joko suoraan yksittäiseen hyönteiseen tai sillä voidaan käsitellä erilaisia pintoja, kuten halkeamia tai koloja. Yksittäisen paarman tai ampiaisen jahtaaminen pitkin pihamaata aerosolin kanssa ei useinkaan tuota toivottua tulosta ja johtaa monesti ainoastaan torjunta-aineen tarpeettomaan kulumiseen.

Jos torjunta-aerosolilla halutaan torjua ruokakaapin tuholaisia tai muita elintarviketuholaisia tulisi ruokakaappi tyhjentää täysin elintarvikkeista (ja mahdollisesti hyllyille pudonneista leivän muruista jne.) ennen käsittelyn aloittamista – ja kuten edellä todettiin torjunta-ainetta ei milloinkaan tule sumuttaa suoraan elintarvikkeisiin. Käsittelyn päätteeksi kaapin on hyvä myös antaa tuulettua hetki – eli elintarvikkeita ei tule siirtää kovinkaan nopeasti takaisin kaappiin käsittelyn päätteeksi.

Arat- ja huokoiset materiaalit saattavat myös kärsiä, jos niihin pääsee aerosolisumutetta. Esimerkiksi käsittelemätön puupinta jää tahraisen näköiseksi, mikäli se joutuu tekemisiin sumutteen kanssa. Tästä syystä aerosolisumute tulisi kohdentaa tarkasti haluttuun paikkaan, eikä sumutetta tulisi käyttää kohdentamattomasti.

Torjunta-aerosolin jättäminen käsitellylle pinnalle
Torjunta-aerosolit jättävät käsitellylle pinnalle näkymättömän kalvomaisen pinnan, joka vaikuttaa vähintään parin päiväin ajan – jos pinta ei joudu tekemisiin kosteuden kanssa. Tästä syystä ruoka- tai vaatekaappien käsittelyn yhteydessä suositellaankin usein käyttämään hyllypaperia, jolloin vaatteet tai elintarvikkeiden pakkaukset eivät joudu suoraan kosketukseen torjunta-aineiden kanssa.

Puhdistus aerosolit
Myös monet siivouksessa käytettävät tuotteet ovat yleensä pakattu painepaukkaukseen – esimerkkinä puhdistus aerosolista voidaan mainita vaikka tekstiilin puhdistusvaahto. Puhdistus aerosolit ovatkin yleensä suoraan tahralle tai pinnalle annosteltavia tuotteita, joita käytetään sellaisenaan – ilman laimentamista.

Aerosolin säilyttäminen
Lähes poikkeuksetta kaikki aerosolit on pakattu kestävään ja tiiviiseen pakkaukseen, joka helpottaa tuotteen säilyttämistä oleellisesti. Aineiden säilytys tulisi kuitenkin tehdä tuotteen käyttöohjeessa mainitulla tavalla, sillä monet aerosoli –tuotteet sisältävät herkästi syttyviksi luokiteltuja aineita, jolloin kyseisiä tuotteita ei tulisi esimerkiksi säilyttää suorassa auringon valossa.

Sekä torjunta-aerosolit että puhdistus aerosolit tulisi säilyttää aina lasten ulottumattomissa. Useiden siivousaineiden säilytys suositellaankin tehtäväksi kannellisessa ja läpinäkymättömässä laatikossa, joka sijoitetaan esimerkiksi ovellisen komeron ylähyllylle – jolloin tuotteet ovat pitkälti poissa pienten lasten ulottuvilta ja myös näköpiiristä.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua