valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Ruiskumaalaus – ohjeet ja vinkit

Ruiskumaalaus – ohjeet ja vinkit


Ruiskumaalaus ei ole kaikkein helpoimpia maalaustekniikoita/tapoja. Tästä syystä ruiskumaalausta kannattaakin harjoitella hyvin ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä.

Ruiskumaalaus ja suojavarusteet
Ruiskumaalaus asettaa normaalia maalausta enemmän vaatimuksia myös suojautumiselle. Ensisijaisen tärkeää on käyttää kunnollista hengityssuojainta, suojalaseja ja hanskoja. Myös hupullisen haalarin käyttö on suositeltavaa, koska ruiskumaalauksessa maalari tahrii itsensä hyvinkin helposti. Hengityssuojaimen tulisi olla hyvin maalaajan kasvoille sopiva, näin voidaan varmistaa että kaikki hengitettävä ilma tulee suojaimen läpi (ei maskin raoista). Paperirunkoisia hengityssuojaimia ei tule käyttää ruiskumaalauksessa, sillä ne eivät suodata maalauksen yhteydessä syntyvää kemikaalipölyä juuri lainkaan. Käytettävien suojalasien, tulisi puolestaan olla mahdollisimman ilmatiiviit (ns. sukelluslasit). Hanskoiksi ei kannata valita mitä tahansa suojakäsineitä, vaan käytettävien hanskojen tulisi olla liuotinkestävät; esim. nitriittikäsineet. Usein myös ruiskumaalauslaitteiden mukana tulee selkeät ohjeet suojautumisesta, näitä ohjeita on syytä noudattaa tarkoin.

Ruiskumaalaus – paikan valinta
Ruiskumaalaus kannattaa tehdä paikassa joka on hyvin ilmastoitu, mutta silti säältä suojassa. Suora auringonvalo tai tuulen mukana kulkeutuvat roskat ja pöly, haittaavat ulkona tehtävää ruiskumaalausta. Tästä syystä ruiskumaalaus onkin viisasta tehdä sisätiloissa.

Ruiskumaalauslaitteisto
Ruiskumaalauksessa käytettään pääsääntöisesti ala- tai yläsäiliöruiskuja. Yläsäiliöruiskuissa painovoima ja alipaine vetävät maalin ruiskuun. Alasäiliöruiskuissa maali puolestaan imetään ruiskuun; monet ruiskumaalausta tehneet, ovat huomanneet että alasäiliöihin jää helposti maalia (imu ei tyhjennä koko säiliötä). Tästä syystä alasäiliöllisiä ruiskuja ei kannata käyttää pienten kohteiden maalauksessa. Koska ruiskumaalauslaitteet toimivat usein paineilmalla, tarvitaan ruiskumaalaukseen myös paineilmaa tuottava kompressori.

Ruiskumaalaus –pohjatyöt
Onnistuakseen ruiskumaalaus vaatii hyvät pohjatyöt. Rasva, lika ja irtopöly/roskat on poistettava huolellisesti maalattavalta pinnalta, enne ruiskumaalauksen aloittamista. Pohjamaalaus on suositeltavaa tehdä, sillä se muodostaa hyvän tartuntapinnan varsinaiselle pintamaalille (valitse pohjamaali maalattavan pinnan mukaan). Myös mahdolliset tasoitteet on syytä levittää pinnalle ennen pohjamaalausta, näin tasoitteet eivät näy lopullisen maalikerroksen läpi.

Ruiskumaalaus
Aluksi tulee säätää maalin määrä ja ruiskun leveys sopiviksi, jotta maalarin on helppo hallita ruiskua. Ennen varsinaisen maalauksen aloittamista maalin määrä ja ruiskun leveys, kannattaa testata; älä siis aloita maalausta ennen kuin olet testannut ruiskun toimivuuden, ja saanut hyvän tuntuman maaliruiskuun.

Ruiskumaalaus tehdään tasaisilla, laidasta laitaan menevillä liikkeillä. Ruiskumaalauksessa edetään järjestelmällisesi, alue kerrallaan. Maalausliike aloitetaan yleensä ns. tyhjän päältä (maalattavan kohteen ylä/alapuolelta). Maalausta aloitettaessa ’liipasinta’ painetaan ruiskun ollessa vain aavistuksen maalattavan alueen ulkopuolella (muutoin aloituskohtaan tulee paksumpi maalikerros). Vastaavasti maalaaminen lopetetaan maalattavan alueen ulkopuolelle (ruisku siirretään pois maalattavan kappaleen päältä). Näin toimimalla maalattavan alueen maalikerroksesta tulee tasainen, eikä valumia synny niin helposti.

Seuraa ruiskulla maalattavan pinnan muotoa, ja pyri pitämään ruiskun etäisyys maalattavaan kohteeseen aina samana. Maalauskertoja saatetaan tarvita useampi; riippuen siitä kuinka peittävää lopputulosta haetaan. Maalin kuivumisajat riippuvat luonnillisesti käytetystä maalista.

Ruiskumaalauksen harjoittelu
Mikäli käytössäsi on hyvin puhdistettu ruiskumaalauslaitteisto, voit harjoitella ruiskumaalausta/maalausliikettä käyttämällä maalin sijasta vettä (varmista ensin ohjekirjasta että käytössäsi olevalla ruiskumaalauslaitteistolla voidaan ruiskuttaa vettä). Harjoittelu kannattaa tehdä alustalla, jonka kastumisella ei ole väliä, mutta josta näet ruiskun tekemän jäljen selvästi.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua
Yrityshaku
Siivous.Infosta voit hakea myös paikkakunnallasi toimivia siivous-, huolto- ja rakennusalan yrityksiä. Kirjoita oheiseen hakukenttään paikkakuntasi nimi ja löydä tarjolla olevalle työlle tekijä.