valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Espanjansiruetanan torjunta ja hävittäminen

Espanjansiruetanan torjunta ja hävittäminen


Espanjansiruetana (Arion vulgaris) on muihin maassamme esiintyviin etanoihin nähden varsin kookas etanalaji, joka aiheuttaa huomattavia tuhoja esim. puutarhassa tai viljelypalstoilla. Kyseistä etanalajia on eri havaintojen perusteella tavattu aina Oulun korkeudella asti, joten laji on levinnyt lähes koko maahan.
Monet puutarhurit pitävät kyseistä lajia lähes kaikkiruokaisena, eli espanjansiruetana voi käyttää ravinnokseen myös sellaisia kasveja, joita muut etana-lajit eivät käytä ravintonaan. Suomessa espanjansiruetanan leviämistä hidastavat etenkin kylmät talvet. Aikuiset etanat menehtyvät Suomen talvipakkasissa, mutta etanoiden munimat munat selviävät yli talven.

Tunnetaan myös nimellä tappajaetana
Espanjansiruetanasta käytetään toisinaan myös nimitystä tappajaetana; tämän lempinimen kyseinen laji on saanut lähinnä kahdesta syystä. Ensiksi puutarhaan päässeet etanat aiheuttavat melko suurta tuhoa kasveille, ja toiseksi espanjansiruetanoiden tiedetään syövän myös kuolleita lajitovereitaan. Varsinkin jälkimmäinen ominaispiirre on hyvä huomioida myös espanjansiruetanan torjunnassa – kuolleet yksilöt tulisi haudata syvälle maahan tai muutoin hävittää, jotta etanoille ei tarjota lisää ravinnon lähteitä.

Espanjansiruetanan tuntomerkit
Kuten edellä mainittiin kyseisen lajin erottaminen on varsin helppoa etanan suuren koon ja värityksen perusteella. Tyypillisesti espanjansiruetana voi olla jopa 10 cm mittainen, ja väritykseltään etanaa voisi kuvailla tummanruskeaksi tai oranssiksi. Vaikka espanjansiruetana luokitellaan kuuluvaksi kotiloiden-luokkaan, ei aikuisella etanalla ole selässään muille kotiloille tyypillistä kuorta/kotiloa – myös tämä osiltaan helpottaa lajin tunnistamista.

Espanjansiruetanan torjunta
Usein toimivin torjuntakeino on etanoiden kerääminen ja hävittäminen. Kaupoissa ja marketeissa on saatavilla etanoille tarkoitettuja myrkkyjä, mutta näiden aineiden toimivuus ja käyttö on hieman hankalaa. Esimerkiksi maahan levitettävät myrkyt voivat päätyä muiden eläinten kuin etanoiden ravinnoksi. Lisäksi myrkkyyn menehtyvät etanat tulisi kerätä talteen, jotta etanoiden lajitoverit eivät pysty käyttämään kuolleita raatoja ravintonaan. Ihanne tapauksissa myrkkyä syöneet etanat kaivautuisivat maan alle ja jäisivät sinne, mutta todellisuudessa näin ei aina kuitenkaan tapahdu. Myrkytys ei siis varsinaisesti vähennä etanoiden keräämistarvetta. Etanoiden torjunta voidaan yleensä suorittaa myös rautafosfaatti –pohjaisilla torjunta-aineilla.

Lauta-ansa avuksi etanoiden torjuntaan
Lauta-ansalla tarkoitetaan etanoiden keräämistä varten luotavaa suojaa/ansaa. kyseessä voi olla kostea tai kostettu laudan tai levynpala jonka alle etanoita yritetään houkutella. Lauta-ansa voidaan asettaa esim. nurmikon päälle varjoisaan paikkaan. Ansan tarkoituksena on houkutella mahdollisimman monta etanaa samaan kohtaan, jotta etanat voidaan kerätä nopeasti talteen.

Lauta-ansoja käytettäessä on tarpeellista muistaa tyhjentää ansat säännöllisesti. Mikäli ansat saavat olla useita päiviä rauhassa pihalla ne saattavat houkutella myös myyriä paikalle. Myyrät kyllä käyttävät etanoita ravintonaan, mutta aiheuttavat lisää ongelmia puutarhassa.

Espanjansiruetanan hävittäminen
Monet puutarhurit keräävät etanat talteen esimerkiksi muoviämpäriin, jonka jälkeen ämpäriin kaadetaan kiehuvaa vettä. Tämän jälkeen maahan voidaan kaivaa syvä kuoppa (mieluiten yli 30cm syvä) jonne etanat haudataan. Vaihtoehtoisesti etanat voidaan laittaa myös tiiviiseen ja tiukasti suljettuun pussiin ja viedä roskikseen. On tärkeää ettei etanan raatoja heitetä lehtikompostin päälle tai puskan juurelle, sillä näistä paikoista etanoiden lajitoverit voivat käyttää raatoja ravintonaan.

Naapurit yhteistyöhön
Mikäli etanat ovat naapuristossa yleisenä ongelmana kannattaa naapuristossa tehdä yhteistyötä myös etanoiden hävittämiseksi. Etanoiden kerääminen ja hävittäminen kannattaa tehdä samanaikaisesti useammalla vierekkäisellä tontilla/pihalla, sillä näin toimimalla etanat saadaan torjuttua myös oman tontin lähiympäristöstä. Näin toimimalla vältytään tilanteelta jossa etanat palaavat pihallesi muutama päivän sisällä torjunnasta.

Pihatyöt apuna torjunnassa
Huolellisesti tehdyt syystyöt (haravointi, piha-alueiden siistiminen jne.) ja lumien sulamisen jälkeen tehtävät kevät työt vaikeuttavat etanoiden elämää, sillä pihalta ei löydy etanoille sopivia piilopaikkoja eikä ravintoa. Myös puutarhassa olevan lehtikompostin kalkitseminen ja mahdollisten risukasojen nopea hakettaminen tai polttaminen vähentävät etanoille sopivia talvehtimispaikkoja. Mikäli etanat ovat toistuvana ongelmana, kannattaa harkita esimerkiksi avomallisesta lehtikompostista luopumista, sillä lehtikomposti on etanalle varsin suotuista piilopaikka.


Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua
Yrityshaku
Siivous.Infosta voit hakea myös paikkakunnallasi toimivia siivous-, huolto- ja rakennusalan yrityksiä. Kirjoita oheiseen hakukenttään paikkakuntasi nimi ja löydä tarjolla olevalle työlle tekijä.