valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Etanoiden torjunta

Etanoiden torjunta

etanoiden torjunta puutarhassa
Monet etanalajit aiheuttavat tuhoja puutarhan istutuksille.

Etanoiden esiintyminen ja leviäminen
Etanoita on olemassa sekä kuorettomia että kuorellisia (yleisesti etana nimitystä käytetään kuorettomista, ja kotilo nimitystä kuorellisista) – – pihatöiden yhteydessä saatat törmätä kumpaan tahansa, sillä Suomessa esiintyy molempia etanalajeja. Yleisimpiä Suomessa eläviä etanoita ovat peltoetanat, lehtokotilot ja espanjansiruetanat. Edellä mainittujen lajien esiintymisessä on tyypillisesti vuosi/kausivaihtelua, eli vilkkaan etanavuoden jälkeen et välttämättä törmää etanoihin pihallasi pariin vuoteen; mutta toisena tai kolmantena vuonna etanoita näkyy taas entiseen malliin – tämän tyyppinen vaihtelu on varsin tyypillistä etanan esiintymisellä.

Etanat leviävät eri alueille pääasiassa ihmisen avustamana; maasiirrot, taimien vienti ja tuonti mahdollistavat etanoiden leviämisen myös sellaisille alueilla, jossa etanoihin ei aiemmin ole juurikaan törmätty. Eli mikäli haluat ehkäistä etanoiden aiheuttamia tuhoja, ja päästä eroon etanoista – kannattaa torjuntaan ryhtyä nopeasti.

Etanoiden aiheuttamat tuhot
Etanat käyttävät ravinnokseen tyypillisesti puutarhasta löytyvien kasvien ja kukkien lehtiä, aiheuttaen näin vahinkoa puutarhassa oleville kasveille – toiset etanat ovat ravintonsa suhteen valikoivimpia, kun taas toiset etanalajit syövät lähes kaikki eteensä tulevat kasvit. Toiset etanat myös jättävät jälkeensä epämiellyttävät limajäljen – esimerkiksi kasvin runkoon tai lehteen. Etanoiden torjunnalla pyritäänkin estämään kasveille aiheutuvia vahinkoja.

Yhden pienikokoisen etanan (esim. lehtokotilon) aiheuttamat vahingot jäävät usein olemattomiksi; mutta mikäli alueella esiintyy laumoittain samaa lajia, saattavat vahingot olla yllättävän suuret. Puolestaan yksikin isokokoinen espanjansiruetana saattaa aiheuttaa yksinäänkin merkittäviä vahinkoja. Tästä syystä etanoiden torjuntaan ei välttämättä ole tarvetta ryhtyä, mikäli törmäät pihamaallasi yhteen pieneen etanaan – tilanne on kuitenkin toinen mikäli havaitset kerralla parisenkymmentä etanaa.

Etanoiden torjunta
Etanat viihtyvät kosteissa ja suojaisissa paikoissa, joten jo pihan siisteydestä huolehtimisella voidaan estää etanoita kotiutumasta pihalle. Kun nurmikko pidetään kasvi/kukkamaan ympärillä tarpeeksi lyhyenä, ja istutukset tarpeeksi harvassa (kuivuvat sateen/kastelun jäljiltä nopeasti), vältytään luomasta etanoille suotuisaa elinympäristöä. Myös aikaisin keväällä (lumien sulamisen jälkeen) ja myöhään syksyllä tehtävillä pihatöillä (haravointi ja pihan siistiminen) voidaan vaikuttaa etanoiden elinoloihin.

Eroon etanoista – kalkki ja tuhka
Jos pihamaalta löytyy selkeitä etanan kulkureittejä (limavanoja), voit yrittää levittää näille kulkureiteille esim. tuhkaa, hiekkaa tai kalkkia. Etanoita varten on myös olemassa erillisiä torjunta-aineita ja syöttejä (rautafosfaatti, saatavilla useista puutarha/rautakaupoista).

Etanoiden torjunta – pyydykset
Etanoita voi myös yrittää pyydystää. Yksittäisiä etanoita voi pyydystää asettamalla laudanpalasia tai isokokoisia kasvien lehtiä maan pinnalle (etanat hakeutuvat suojaan näiden alle). Etanoita voi myös yrittää houkutella vehnäleseillä tai perunanpaloilla, jotka asetetaan väärinpäin käännetyn laakean astian alle (esim. isokokoinen lautanen/vati). Pyydystämisen jälkeen etanat tulisi hävittää, tai toimittaa mahdollisimman kauas (alueelle jossa niistä ei ole haittaa; toimenpiteen ei kuitenkaan pidä auttaa etanoita leviämään uusille alueille). Jos etanat pyydystämisen jälkeen viedään vain, muutaman kymmenen metrin päähän pihasta, leviävät ne nopeasti naapuristoon/palaavat takaisin omalle pihalle. Näin hoidettuna tuholaistorjunta ei tietystikään tuota toivottua tulosta, ja pahimmillaan siirtää etanoita alueelle jossa niitä ei muutoin esiinny.

Ns. lauta-ansojen – eli maahan asetettavien laudan tai levynpalojen käytössä tulee huomioida myös myyrät. Lauta-ansat tulisi tyhjentää riittävän usein ja säännöllisesti, muutoin myyrät saattavat käyttää ansasta löytyviä etanoita ravintonaan. Näin toimimalla päästään kyllä eroon etanoista, mutta houkutellaan myyriä pihalle.

Monet puutarhurit suosittelevat keräämään etanat talteen yksi kerrallaan pihatöiden yhteydessä – tai käyttämään edellä mainittuja lauta-ansoja keräämisen tehostamiseen.

Etanoiden hävittäminen
Talteen kerättyjen etanoiden hävittämiseen ei valitettavasti ole olemassa kovinkaan ”humaania” toimintatapaa. Monet puutarhurit suosittelevat keräämään etanat esimerkiksi ämpäriin ja kaatamaan ämpäriin lopuksi kiehuvaa vettä – joka tuhoaa etanat. Tämän jälkeen etanat voidaan haudata maahan kaivettuun syvään kuoppaan (mieluiten 30-40 cm syvä). Etanan raatoja ei tule heittää lehtikompostin päälle tai puskan juureen (tai haudata parin sentin syvyyteen), sillä monet etanat käyttävät lajitoveriensa raatoja ravintonaan – – näin toimimalla pyritään jälleen vähentämään tarjolla olevan ravinnon määrää. Mikäli pihamaalle ei voida järjestää sopivaa hautauspaikkaa, voidaan etanan raadot laittaa tiiviiseen ja suljettuun muovipussiin ja kiikuttaa roskikseen (etenkin jos roskalaatikko tyhjennetään parin päivän sisällä).

Naapuristo avuksi etanoiden torjuntaan
Vilkkaana etana vuotena naapuriston tulisi toimia yhteistyössä, jotta etanoista päästän parhaiten eroon. Torjuntaa tulisi suorittaa alueen tonteilla saman aikaisesti, jotta vältytään tilanteelta jossa etanat voi siirtyvät tontilta toiselle. Naapuriston yhteistoiminnalla voidaan parhaiten vaikuttaa alueellisesti haitallisen suureksi nousseeseen etanakantaan.

Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua