valikko

Siivous
Kotityöt
Pyykinpesu
Tuholaistorjunta
Kodin remontit
Pihatyöt

/   /   Myyrien torjunta ja karkoitus

Myyrien torjunta ja karkoitus

myyrien torjunta puutarhassa
Myyrät aiheuttavat tuhoja puutarhassa mm. tuhoamalla kasvien juuria.

Pihamaalla asustavat myyrät huomataan yleensä kun pihalle alkaa ilmestymään pieniä multakekoja sinne tänne – tai kun yksittäisiä pihakasveja tai kukkia alkaa käsittämättömästi kuolemaan. Myyrien torjunta tehdään yleensä juuri kyseisen lajin kasveille ja puille aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi. Maa- ja metsätaloudessa myyrät voivat aiheuttaa suuria vahinkoja myös taimikoille – joten tämä on lisäsyy, jonka vuoksi myyrän torjunta kannattaa ottaa vakavasti. Lisäksi myyrien tiedetään levittävä myös ihmiselle haitallista myyräkuumetta.

Myyrien tunnistus ja tuntomerkit
Yleisimpiä Suomessa tavattavia myyrälajeja ovat vesimyyrä, peltomyyrä ja maamyyrä eli kontiainen. Viimeisenä mainitun kontiaisen ei tosin tiedetä aiheuttavan haittaa kasveille – toisin kuin muut myyrät, vaikka kontiainen kaivaakin käytäviään myös kasvien juurakkojen tuntumaan, ei sen ole huomattua tuhoavan kasvien juuria. Koska myyrät elelevät maan alle kaivamissa käytävissä ei myyriin yleensä törmää pihatöiden tai kodinhoidon yhteydessä. Usein varmin merkki myyrien ilmaantumisesta ovat pihamaalle nousseen pienet multakeot, jotka ovat merkkinä myyrän käytävän suuaukosta.

Peltomyyrä muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon hiirtä, mutta sillä on tyypillisesti hieman hiirtä lyhyempi häntä. Väritykseltään peltomyyrä on yleensä ruskea, ja peltomyyrän vatsan alue on puolestaan muuta turkkia vaaleampi, esim. harmaa.

Kontiainen, eli maamyyrä on puolestaan se myyrälaji johon monien ihmisten mielikuva myyrästä liittyy. Noin 10-15 cm mittainen eläimellä on tumma lähes musta turkki ja karvattomat vaaleat eturaajat; joissa on kaivamiseen hyvin soveltuvat kynnet. Erityispiirteenä kontiaisella on lisäksi hieman suippomainen pää.

Vesimyyrä on puolestaan yleensä pienen rotan kokoinen eläin jos ulkoisesti voi muistuttaa hieman majavaa – varsinkin jos vesimyyrä nähdään esim. joen tai ojan varrella; jossa se yleensä viihtyy.

Milloin myyrien torjunta kannattaa suorittaa
Myyrien torjunta on hyvin pitkälle riippuvainen ajasta – ja eri myyrälajien torjunta tulee luonnollisesti ajoittaa ajankohtaan/kauteen jolloin kyseinen laji on aktiivisimmillaan. Kun torjuntaan vesimyyrää kannattaa myyrän torjunta tehdä kesällä (torjunta tehdään yleensä loukulla). Peltomyyrää torjuttaessa keskitytään yleensä suojelemaan taimia ja kasveja myyrän aiheuttamilta tuhoilta; tällöin myyrän torjunta ajoittuu puolestaan syys-talvikauteen, jolloin puiden taimet tarjoavat myyrille helppoa ravintoa.

Myyrien torjunta
Pihapiirissä asustavat myyrät tekevät helposti tuhojaan esimerkiksi pihaan istutetuille kukille ja muille kasveille, kasvikuolemat ovatkin yleensä ensimmäinen havaittava merkki myyrien läsnäolosta. Koska myyrät liikkuvat pääasiassa maan alle kaivamiensa kulkureittien välityksellä, tulee myyrien torjuminenkin kohdentaa kyseisiin kulkureitteihin. Yleensä Myyrien torjunta voidaan tehdä esimerkiksi kaupoista löytyvillä myyrä ansoilla ja karkottimilla. Käyttäjien kokemukset näistä tuotteista vaihtelevat kuitenkin suuresti. Joissain tapauksissa myyrien torjunta on onnistunut, ja myyrien aiheuttamat ongelmat on saatu poistettua ansojen tai karkottimien ohjeiden mukaisella käytöllä. Toisissa tapauksissa näistä tuotteista ei ole havaittu olevan juurikaan hyötyä tuholaistorjunnan kannalta.

Myyrien torjunnassa voidaan käyttää apuna myös myyräsyöttiä eli torjunta-ainetta, joka soveltuu käytettäväksi myös talvella. Kyseistä torjunta-ainetta käytetään myyrien torjunnassa varsin kohdennetusti; eli sitä annostellaan suoraan myyrän tekemiin maakäytäviin tai lumireikiin – tuotteen sirottelusta sinne tänne, ei varsinaisesti olisi edes hyötyä koska myyrät liikkuvat pääasiassa vain omissa käytävistöissään.

Myyräkuume ja myyrien karkotus
Myyrien karkotuksella ja torjunnalla pyritään estämään myös ihmisille vaarallisen myyräkuumeen leviämistä. Puumala-viruksen aiheuttama myyräkuume leviää usein hengitysteitse, joten tartunnan voi saada ilman että on varsinaisesti myyrien kanssa tekemisessä. Tästä syystä myyrien karkotus on tärkeää etenkin alueilla, joissa myyriä esiintyy runsaasti.

Myyrien karkotus – Myyrät pois pihapiiristä
Usein toimivin keino myyrien torjunnassa ovat toiset eläimet. Mikäli pihapiirin läheisyyteen saadaan asettumaan esimerkiksi hiirihaukka, helmipöllö tai viirupöllö – hoituu myyrä ongelma ja myyrien karkoitus usein itsestään. Näitä eläimiä voidaan houkutella pihapiirin läheisyyteen (taajamissa ja maaseudulla), asentamalla esimerkiksi sopivia pönttöjä pienen matkan päähän pihapiiristä. Pönttöjen sijoittelu tulisi tehdä niin, että eläimet saavat pesimisrauhan. Eli pönttöjä ei tule sijoittaa kulkureittien läheisyyteen. Myyrien karkoitus ja torjunta helpottuu myös jos pihalla päivystää kissa.

Taimien suojaus ja myyrän torjunta
Pihamaalla liikkuvien myyrien torjunta voidaan tehdä myös istutettujen kasvien ja taimien suojaksi asetettavan verkon avulla. Metallinen, tiheäsilmäinen verkko/lieriö on usein työhön sopiva apuväline (verkon tulee olla niin tiheää ettei myyrä pääse sen silmästä läpi). Verkko tulee asentaa jo taimen istutuskuoppaan, jolloin se tarjoaa suojaa myös kasvin juurille. Mikäli suojaverkko asennetaan ainoastaan maanpinnalle on myyrillä vapaa pääsy kasvin juuriin.

Mikäli myyrien torjunta ei onnistu pihamaallasi pelkillä kotikonsteilla, tai alueellasi on erittäin paha myyrävuosi – on suositeltavaa ottaa yhteyttä kaupunkisi/kuntasi alueella toimivaan tuholaistorjuntaa tekevään yritykseen.Löysitkö virheen tai haluatko muokata artikkelia?
Lähetä parannusehdotuksesi artikkeliin

Ladataan hakua